Захранвания


Захранване в системите за видеонаблюдение

Функцията на захранването е да преобразува енергията от мрежата в подходяща за захранване на избраните от нас охранителни камери, а именно DC 12 V. Обикновено те са импулсни захранвания, като може да се използват общи захранващи блокове или индивидуални адаптери. При определянето на типа захранване трябва да се има предвид консумацията на камерите, която обикновено е от 200-350 mA и може да достигне до 1А и повече за камери с мощни инфрачервени прожектори. Трябва да се оставя около 25-30% толеранс, с цел компенсиране евентуално претоварване, особено нощем при работа на IR прожектори. Най-често използваните индивидуални адаптери са DC 12V, 1 или 2A. Те са от импулсен тип, но съществуват и трансформаторни такива, при които няма галванична връзка между мрежовото напрежение от 220V и изходното напрежение от 12 V (обикновено е по-добре филтрирано). При окабеляване с UTP или FTP кабел (усукани двойки) е целесъобразно използването на индидидуални адаптери, тъй като често се промъкват паразитни смущения от самите камери през захранващите двойки кабели, което влошава качеството на картината. 

Индивидуален адаптор DC 12V, 1A цена: 

 Adapter1  Адапторът осигурява филтрирано постоянно напрежение от 12V за стабилна работа на една камера с IR LED прожектори с нормална мощност.

Индивидуален адаптор DC 12V, 2A цена: 

 Adapter  Адапторът осигурява филтрирано постоянно напрежение от 12V за стабилна работа на една камера с IR LED прожектори с повишена мощност.

Импулсно захранване DC 12V, 3A цена: 

 Имп_захр_3А  Импулсното захранване осигурява филтрирано постоянно напрежение от 12V за стабилна работа на 4 до 6 камери с IR LED прожектори с нормална или повишена мощност. Има защита от претоварване, светлинна индикация и плавно регулиране на напрежението.

Импулсно захранване DC 12V, 5A  цена: 

 Имп_захр_5А  Импулсното захранване осигурява филтрирано постоянно напрежение от 12V за стабилна работа на до 8 камери с IR LED прожектори с нормална или повишена мощност. Има два изхода, защита от претоварване, светлинна индикация и плавно регулиране на напрежението.

Импулсно захранване DC 12V, 10A цена: 

 Имп_захр_5А  Импулсното захранване осигурява филтрирано постоянно напрежение от 12V за стабилна работа на до 16 камери с IR LED прожектори с нормална или повишена мощност. Има два изхода, защита от претоварване, светлинна индикация и плавно регулиране на напрежението.