Кабели, конектори и видеобалуни


Обикновено камерите и регистриращите и записващи устройства (DVR) се свързват с BNC конектори към видеокабела. Преносът на видеосигнала е проектиран за 75 ома вълново съпротивление. Най-често се използуват коаксиални кабели, които са вълново съгласувани  с камерите и DVR-те и осигуряват ниско ниво на външните шумове, тъй като са екранирани. Обикновено се използуват комбинирани коаксиални кабели RG6 или по-често специализирания RG59 с допълнителна двойка 0.5 или 0.75 кв. мм за подаване на захранване. Те се свързват с BNC конектори, които се кримпват (пристягат със специални клещи), а за захранващите двойки се използват специализирани конектори от двете страни на кабела, които се завиват с винтчета или се запояват.

Свързването може да се осъществи по усуканата двойка кабели, които намаляват външните шумове поради ликвидирането им вследствие на паралелните си кабели – генерираните външни смущения взаимно се унищожават тъй като са в противофаза. В действителност те са по-малко защитени от смущения от коаксиалния кабел. Такива са широко използваните в Интернет преноса  UTP и FTP (различава се от UTP по екранировката на кабела), които са с по няколко усукани двойки, най-често 4. Удобни са ако трябва да се включат повече камери на един кабел, обикновено на по-голямо разстояние в едно и също направление. Стандартните такива кабели с 4 усукани двойки позволяват по едната двойка да се се подава захранващото напрежение от 12 V, а по останалите три да се включат 3 камери, или една камера с видео и аудио изход, и една само с видео. Предимство също така е и около 2-3 пъти по ниската цена на метър, както и спестяването на кабел при захранването на няколко камери в едно направление. Недостатък е необходимостта от използване на видео балуни, които всъщност са вълнови трансформатори за съгласуване по вълново съпротивление.