DVR


КАКВО Е DVR?

   Нека да започнем с това какво е DVR? Абревиатурата е на Digital Video Recorder, което означава цифров видеорекордер. Той представлява специализиран компютър за видеонаблюдение, предназначен да приеме видеосигнала, а също така и аудио сигнала при наличие на такъв, от камерите, да го обработи и подсигури изобразяването му на монитор, а също така да го компресира и осигури записването му на хард диск за последващ преглед. Получаването на аудиосигнал може да се осъществи по част от каналите или на всички, но наблюдение може само на един. В съвременните DVR компресията се извършва в компресирания Mpeg4 или в специално разработения и много по-добър за видеосигнали Н.264 формат. Това спестява значително дисково пространство, особено при използване на камери с висока резолюция. Регистрацията на видеосигнала се извършва постоянно, по график, само при движение или при алармен сигнал.

Специално внимание трябва да се обърне на видеопроцесора, който управлява приемането и обработката на видеосигнала, броя на кадрите, кодирането и декодирането, записа и прочитане на сигнала от всеки канал. DVR-те работят под Linux операционна система, като самата програма е  специализирана и е вградена в паметта на устройството. Най-широко напоследък се използват микропроцесорите на фирмата Hi Silicon, като тези с номера HI 3520, HI 3521 и HI 3531 дават добра производителност и позволяват някои устройства да постигат 50 кадъра за секунда.

Обикновено по-слабите процесори при повишаване на резолюцията преминават от нормалните 25 кадъра в секунда в 15 и по-малко. Това предизвиква насичане на изображението при преглед. Затова при избор на DVR е изключително важно да се види колко кадъра може да записва и при каква резолюция. Например един 16 канален DVR трябва да има поне 400 Fps (Frame Per Second) при D1, за може на всеки канал да се паднат по 25 кадъра за секунда.

Изходът за включване на монитор обикновено е VGA, но напоследък повечето се произвеждат и с HDMI за Full HD възпроизвеждане.

Съвременните DVR-и осигуряват достъп до видеосигнала и записите по Интернет от друг компютър или смартфон, както и частично или пълно менажиране на самото устройство от разстояние. Най-често свързването към Интернет се извършва по кабел (може и под рутер), но е възможно и използването на 3G или 4G мобилни модеми. Свързването се извършва по IP адрес, най-често статичен, но при по-новите може да се използва ESee или Е-Сloud технологии за свързване към устройството, които не са зависими от IP адреса и могат да се използват и с динамични такива.

Повечето DVR имат и алармен изход, който позволява да се задействат алармени системи, като сигнализации и сирени, както и да изпращат e-mail на определен адрес, включително и на смартфон. Потребителите, притежаващи по-напреднали компютърни и Интернет знания и умения могат да осигурят изпращането и на SMS чрез услугата Е-mail – SMS, предлагана от някои от мобилните оператори. То позволява системите за видеонаблюдение да се вписват много успешно в системите за сигурност.

В зависимост от възможностите DVR-те могат да се класифицират по следния начин:

– аналогови DVR (най-обикновените);

– NVR (Network Video Recorder) мрежови видеорекордери:

– HVR (Hibrid  Video Recorder) хибридни видеорекордери:

– Analog HD DVR (Analog High Definition) аналогови с висока резсолюция видеорекордери;

DVR кепчърни платки (за използване с отделен компютър);

специализирани DVR.